Tuesday, August 20, 2013

Lao Vocabulary: Names of the Countries in the European Union & Others

Names of the Countries that are in the European Union & Others in Lao
(ชื่อประเทศที่อยู่ในสหภาพยุโรปและอื่นๆ ในภาษาลาว)
(ຊື່ປະເທດທີ່ຢູ່ໃນສະຫະພາບເອີລົບແລະອື່ນໆ ໃນພາສາລາວ)
Flag of EU
ธงของอียู
ທຸງຂອງເອອູ

Lao learners commit a lot of errors when using European country names in their speech or in text. In particular they tend to think that the names of the European countries in Lao are the same as those in Thai. This is due to the fact that the resources on Lao are limited.

Thai and Lao borrow words from different sources. In general, Thai uses English as a source for the names of these countries, while Lao largely borrows the names from French. For example, the word for Spain in Thai is สเปน (sa.pe:n) while it is ແອສະປາຍ (แอสปาย, /ae:.sa.pa:i/) in Lao (cf. French. Espagne). Thus, I am creating this post so that Lao learners can use the names correctly. You may use this post as a reference.

ผู้ที่กำลังเรียนภาษาลาวหลายท่านมักใช้คำศัพท์ที่เกี่ยวกับชื่อประเทศยุโรปในภาษาลาวอย่างไม่ถูกต้อง หลายคนคิดว่าชื่อประเทศเหล่านี้นั้น เหมือนภาษาไทย ประเทศส่วนมากมีชื่อที่ไม่เหมือนกันระหว่างสองภาษา เนื่องจากที่ทั้งสองนั้น มีแหล่งที่เอาคำเหล่านี้มาที่ไม่เหมือนกัน ภาษาไทยมักเอาชื่อประเทศพวกนี้มาจากภาษาอังกฤษ ส่วนภาษาลาวมักเอาชื่อประเทศพวกนี้มาจากภาษาฝรั่งเศส อาทิ Spain คือ สเปน ในภาษาไทย แต่ภาษาลาวคือ แอสปาย (จากภาษาฝรั่งเศส Espagne "เอสปาญน์") ดั่งนั้นข้าพเจ้าจึ่งเขียนบทความนี้เพื่อให้พวกท่านได้นำเอาไปใช้เป็นแหล่งข้อมูลและเป็นแหล่งอ้างอิง

ຜູ້ທີ່ພວມຮຽນພາສາລາວຫຼາຍທ່ານມັກໃຊ້ຄຳສັບທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບຊື່ປະເທດເອີລົບໃນພາສາລາວຢ່າງບໍ່ຖືກຕ້ອງ. ຫຼາຍຄົນຄຶດວ່າຊື່ປະເທດເຫຼົ່ານີ້ ແມ່ນຄືກັນກັບພາສາໄທ. ປະເທດສ່ວນຫຼາຍມີຊື່ບໍ່ຄືກັນລະຫວ່າງສອງພາສາ ເນື່ອງຈາກທີ່ທັງສອງນັ້ນ ແມ່ນມີບ່ອນທີ່ເອົາຄຳເຫຼົ່ານີ້ມາເຊິ່ງບໍ່ຄືກັນ. ພາສາໄທມັກເອົາຊື່ປະເທດພວກນີ້ມາຈາກພາສາອັງກິດ ສ່ວນພາສາລາວມັກເອົາຊື່ປະເທດພວກນີ້ມາຈາກພາສາຝະລັ່ງ ເຊັ່ນ  Spain ແມ່ນ ສະເປນ ໃນພາສາໄທ ແຕ່ໃນພາສາລາວແມ່ນ ແອສະປາຍ (ຈາກພາສາຝະລັ່ງ Espagne "ແອສປາຍນ໌"). ສະນັ້ນ ຜູ້ຂ້າຈຶ່ງຂີດຂຽນບົດຄວາມນີ້ເພື່ອໃຫ້ພວກທ່ານໄດ້ເອົາໄປໃຊ້ເປັນແຫຼ່ງຂໍ້ມູນແລະອ້າງອີງໄດ້.

Vocabulary

The order will be English-Thai-Lao-French

Europe - ยุโรป - ເອີລົບ (เออลบ, จาก เออรป) - Europe

Countries in the EU - ประเทศในสหภาพยุโรป - ປະເທດໃນສະຫະພາບເອີລົບ
Austria - ออสเตรีย -  ໂອຕິດ (โอติด, จาก โอตริช) - Autriche
Belgium - เบลเยียม - ແບນຊິກ (แบนซิก, จาก แบลชิก)- Belgique
Bulgaria - บัลแกเรีย - ບູນກາລີ (บูนกาลี, จาก บูลการี) - Bulgarie
Croatia - โครเอเชีย - ໂກອາຊີ (โกอาซี, จาก โกรอาชี) - Croatie
Cyprus -ไซปรัส-ຊີບ (ซีบ, จาก ชรีป) - Chypre
Czech (Republic) - เช็ก- ແຊັກ (แซ็ก, จาก แช็ก) - Tchèque
Denmark - เดนมาร์ก - ດານມາກ (ดานมาก, จาก ดานมากก์) - Danemark
Estonia - เอสโตเนีย - ແອສະໂຕນີ (แอสะโตนี, จาก แอสโตนี) - Estonie
Finland - ฟินแลนด์ - ແຟງລັງ (แฟงลัง, จาก แฟงลังด์) - Finlande
France - ฝรั่งเศส - ຝະລັ່ງ (ฝะลั่ง, จาก ฝรั่งส์) - France
Germany - เยอรมนี- ເຢຍລະມັນ (เยียละมัน, จาก เยียรมัน) - Allemagne
Greece - กรีซ - ກະແລັດ (กะแล็ด, จาก แกร็ส) - Grèce
Hungary - ฮังการี - ຮົງກະລີ (ฮงกะลี, จาก ฮงกรี) - Hongrie
Ireland -ไอร์แลนด์ - ອຽກລັງ (เอียกลัง, จาก เอียกลังด์) - Irlande
Italy -อิตาลี - ອິຕາລີ (อิตาลี) - Italie
Latvia-ลัตเวีย - ແລດໂຕນີ (แลดโตนี, จาก แลตโตนี) - Lettonie
Lithuania - ลิตทัวเนีย - ລີຕົວນີ (ลีตัวนี, จาก ลีตัวนี) - Lituanie
Luxembourg - ลักเซมเบิร์ก - ລູກຊຳບວກ (ลูกซำบวก, จาก ลูกซัมบวกก์) - Luxembourg
Malta -มอลตา - ມັນ (มัน, จาก มัลต์) - Malte
Netherlands, Holland - เนธอร์แลนด์, ฮอล์แลนด์ - ໂຮນລັງ (โฮนลัง, จาก โฮลลังด์) - Pays-Bas, Hollande
Poland -โปแลนด์ - ໂປໂລຍ (โปโลย, จาก โปโลย/โปโลญ) - Pologne
Portugal -โปรตุเกส - ປອກຕຸຍການ (ปอกตุยกาน, จาก ปอกตุยกาล) - Portugal
Romania -โรเมเนีย - ລູມານີ (ลูมานี, จาก รูมานี) - Roumanie
Slovakia -สโลวาเกีย - ສະໂລວາກີ (สะโลวากี, จาก สโลวากี) - Slovaquie
Slovenia -สโลเวเนีย - ສະໂລເວນີ (สะโลเวนี, จาก สโสเวนี) - Slovénie
Spain -สเปน - ແອສະປາຍ (แอสะปาย, จาก แอสปาย/แอสปาญ) - Espagne
Sweden - สวีเดน - ຊູແອດ (ซูแอด) - Suède
United Kingdom  - สหราชอาณาจักร - ສະຫະລາຊະອານາຈັກ  (สะหะลาซะอานาจัก, จาก สหราชอาณาจักร) - Royaume-Uni
Barcelona
บาร์เซโลนา
ບາກເຊໂລນ

Other countries, cities, languages inside/outside Europe

Scotland - สกอตแลนด์ - ເອກົດ (เอกด, จาก เอกสส์) - Écosse
Edinburgh - เอดินบะระ - ເອແດມບວກ  (เอแดมบวก, จาก เอแดมบวกก์) - Édimbourg
Wales - เวลส์ - ການ  (กาน, จาก กาลส์) - Galles
English/England - อังกฤษ - ອັງກິດ  (อังกฤษ, จาก อังกริส) - Anglais/Angleterre
Cornwall/Cornish - คอร์นวอลล์-ກອກນູອາຍ  (กอกนูอาย, จาก กอกนูอายล์ส) - Cornouailles
Catalonia - คาตาโลเนีย - ກາຕາໂລຍ  (กาตาโลย, จาก กาตาโลย/กาตาโลญ) - Catalogne
Catalan - คาตาลัน - ກາຕາລັງ  (กาตาลัง) - Catalan
Montreal - มอนทรีอาล - ມົງເລອານ  (มงเลอาน, จาก มงเรอาล) - Montréal
Pacific (ocean) - แปซิฟิก - ປາຊິຟິກ  (ปาซิฟิก) - Pacifique
Atlantic (ocean) - แอตแลนติก - ອັດລັງຕິກ  (อัดลังติก, จาก อัตลังติก) - Atlantique
Great Britain - บริเตนใหญ่ - ເບຕາຍໃຫຍ່  (เบตายใหย่, จาก เบรตายใหย่) - Grande-Bretagne
Turkey - ตุรกี - ຕວກກີ  (ตวกกี) - Turquie
Norway - นอร์เวย์ - ນອກແວດ  (นอกแวด, จาก นอกแวช) - Norvège
Scandinavia -สแกนดีเนเวีย-ສະການດີນາວີ   (สะกานดีนาวี, จาก สกานดีนาวี) - Scandinavie
Paris - ปารีส - ປາລີ  (ปาลี, จาก ปารีส์) - Paris
Australia - ออสเตรเลีย-ອົດສະຕາລີ  (อดสะตาลี, จาก อสตราลี) - Australie
New Zealand - นิวซีแลนด์ - ນູແວນເຊລັງ  (นูแวนเซลัง, จาก นูแวลล์เซลังด์) - Nouvelle-Zélande
Greek - กรีก - ກະເລັກ  (กะเล็ก, จาก เกร็ก) - Grec
Latin - ละติน - ລາແຕງ  (ลาแตง) - Latin
Switzerland - สวิสเซอร์แลนด์ - ສະວິດ  (สะวิด, จาก สวิสส์) - Suisse
Iceland -ไอซ์แลนด์ - ອີສະລັງ  (อิสะลัง, จาก อิสลังด์) - Icelande
Armenia - อาร์เมเนีย - ອາກເມນີ  (อากเมนี) - Arménie
Argentina - อาร์เจนตินา - ອາກຊັງຕີນ  (อากซังตีน) - Argentine
Egypt - อียิปต์ - ເອຢິບ   (เอยิบ, จาก เอยิปต์) - Égypte
Russia - รัสเซีย - ລັດເຊຍ  (ลัดเซีย, จาก รัสเซีย) - Russie
Canada - แคนาดา - ການາດາ (กานาดา) -  Canada
USA ("America") - อเมริกา - ອາເມລິກາ  (อาเมลิกา, จาก อาเมริกา) - Amérique


Best
Alif

Sunday, August 11, 2013

Shopping in Laos: Quick Note on How People Say "Ten Thousand" and Higher

This entry is a part of my Thailand and Laos summer trip in 2013.

It took me about 10 hours to ride a tour bus from Chonburi province, Thailand to Nongkhai province, Northeastern Thailand. Nongkhai was where I crossed the Mekong river to Vientiane, the capital city of Laos. The trip costed me about $25. I left Chonburi around 8pm and got to Nongkhai in the morning.

"Why did you travel at night? It's dangerous, you know?" A friend asked, "People are sleepy. Your driver could have been sleepy. Accidents happen when people are sleepy."

"I wanted to get to Vientiane in the morning, not at night," I said, "Getting around a foreign place at night is also dangerous, you know."

Once I crossed the border, I stayed at a small hotel near the morning market (Talat Sao)--a popular shopping place in Vientiane. This was the place which everyone visiting Vientiane goes to.

The hotel was in a good location, and the price was reasonable for the location. Not only could I walk to the morning market, but I could also walk to Patuxay, aka the Victory Monument, a gate dedicated to those who fought in the struggle for independence from France. It costed me about $25 pay night at the hotel.

Shopping at the morning market was exciting. People visiting Laos typically buy textiles. I bought a pha biang, aka sabai, for myself, and a bunch of sinhs for other people. For those who don't know what they are: pha biang is a part of the traditional Lao outfit called "xout lao", (cf. traditional Thai outfit, "chut thai"). It's a sash-like cloth typically worn on the left shoulder. It can be worn by both men and women in ceremonial events. Sinh is a type of traditional skirt worn exclusively by women. In Laos, a lot of women wear sinhs walking on the streets.

When I was done with the textiles, I went straight to a bunch of bookstores and bought about 40 books.

"Alif, you're crazy! Why did you buy so many freaking books?" A friend asked.

"First of all, I love books, and I love the Lao language," I replied, "And second of all, books written in Lao are extremely hard to find outside of Laos. And don't even think of buying them via the internet because there are none due to many reasons such as the postal services in Laos etc."

"Sabaidee," the owner of a bookstore greeted me.
"Sabaidee," I replied, "An nii thaw dai?" I asked him how much a book I was holding costed.
"Sip haa phan kip," he said fifteen thousand kips.
Sip haa phan? (สิบห้าพัน) I thought. Oh he meant nueng muen haa phan (หนึ่งหมื่นห้าพัน), as that is how you'd say fifteen thousand in Thai.

"Chaw (เจ้า)," I replied, then I asked him how much it was in bahts, knowing that they accepted Thai money too.
"Hok sip baht," he said sixty bahts.

Then I went on buying a bunch more from this store and also from other stores.

Lesson to be learned
If you're not familiar with the numbering system in Thai and Lao, I'm afraid you won't understand this part. In both Thai and Lao, muen means ten thousand, but at least in Vientiane, it is uncommon for people use muen. So, instead of saying neung muen haa phan, one says "sip haa phan".

Another note for Thai and Lao beginners: there are A LOT of Thai books in the bookstores in Laos. So, for those who want to buy Lao books but can't tell Thai and Lao scripts apart, do ask them.

-Alif

Me standing in front of Patuxay, Vientiane, Laos.

Some of the Lao books I bought.