Sunday, October 10, 2010

เรียนคำไทใหญ่ บทที่ ๕ คน อัน ตัว

 บทที่ ๕ คน อัน ตัว
คน = ก้อ เช่น กนสี่ก้อ "คนสี่คน"
อัน = อัน
ตัว = โต๋ เช่น งูสามโต๋ "งูสามตัว"
คำ = ข้อ เช่น ความห้าข้อ "คำห้าคำ"
วง = ข่อย เช่น ลากจ้อบสี่ข่อย "แหวนสี่วง"
คู่ = กู้
ข้าง = ขอน
องค์ = สู
ไร่ = ติก, ปั้น
ผืน = ผืน
เล่ม = มัก เช่น เข็มห้ามัก "เข็มห้าเล่ม"
ใบ = ใหม
สาย = เส้ เช่น น้ำเจ็ดเส้ "น้ำเจ็ดสาย"
ชั้น = ฮั้น

No comments: